Serveis

Oferim serveis de tots els tipus

M&M Barberà
M&M Barberà
M&M Barberà
  Muntatge de peces
 • Muntatge Manual
 • Muntatge Semi automàtic (amb maquinària pneumàtica)
 • Muntatge Automàtic (amb maquinària pneumàtica)
 • Soldadura per ultrasons
  Manipulació de peces
 • Manipulem tot tipus de material realitzant l’encaix final
  1. Electromecàniques
  2. Cosmètica
  3. Embutxacat
  4. Verificació i selecció de tot tipus de peces
  5. Soldat
  Retractilat de materials
 • Disponem d’una màquina especialitzada
 • Retractilat de CD’s
 • Retractilat de Llibres
 • Retractilat de Revistes
 • Entre d’altres
Transport propi
M&M Barberà
M&M Barberà
Desplaçament del nostre personal a l’empresa del client per exercir qualsevol tipus de treball, anteriorment especificat

Leave a comment